Návrat do práce

Od opätovného otvorenia závodu je továreň na dieselové motory Yangdong a montážna dielňa dieselových motorov YTO (Luoyang) veľmi zaneprázdnená: revovanie strojov, kyvadlová doprava, rotácia ramien ramien, nosenie masky personálu, ktorá sa na sekundu ponáhľala v poštovom závode, hrala sa vojna vypuknutie, chytiť trhové tanečné hudby.
Vo februári sa poradie spoločností so vznetovými motormi zvýšilo, ale kvôli prepuknutiu sa výrobné organizácie stretli s mnohými ťažkosťami. Tvárou v tvár vysokej jarnej výrobe, továrne na dieselové motory Yangdong a továrne na dieselové motory YTO (Luoyang) jednou rukou uchopte prevenciu a kontrolu epidémie, jednou rukou uchopte trhové objednávky, oddeleniami spoločného úsilia o obsadenie trhu, výrobou objednávok do obsadiť bitku.


Čas zverejnenia: 17. februára - 20. februára